Jesteśmy do Państwa dyspozycji
508 965 636

Właścicielem Biura Wycen Nieruchomości COMPARATIO jest Łukasz Warcholak – licencjonowany rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy przy Sądach Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
Rynkiem nieruchomości oraz zagadnieniami wyceny zajmuję się zawodowo od 2010 roku. Jestem członkiem Krajowej Organizacji Rzeczoznawców Majątkowych, posiadam obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Na bieżąco analizuję sytuację na rynku nieruchomości - temat ten jest nie tylko przedmiotem mojej pracy zawodowej, ale również pasją.

Czym się zajmujemy?

Przedmiotem naszych opracowań są zarówno nieruchomości typowe takie jak: lokale mieszkalne i użytkowe, działki niezabudowane, budynki mieszkalne jednorodzinne, jak również większe obiekty: kamienice, budynki komercyjne, inwestycje wielkopowierzchniowe.

Podejmujemy się zleceń dotyczących wszelkich problemów związanych z nieruchomościami takich jak: ustanowienie służebności drogowych i służebności przesyłu, podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności, opłata z tytułu użytkowania wieczystego, opłata adiacencka, wywłaszczenie, mienie zabużańskie i inne.

Sporządzamy opracowania z zakresu analizy rynku nieruchomości, określania wartości nakładów, efektywności inwestowania w nieruchomości, skutków finansowych uchwalania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne.

Co gwarantujemy?

Stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, aby sporządzane przez nas opracowania cechowały się wysokim poziomem merytorycznym uwzględniającym najnowsze osiągnięcia wiedzy w zakresie wyceny nieruchomości.

Sprawdź naszą wiarygodność
Szybki kontakt
*
*
*